cabecera

A Comisión Executiva avalía os resultados das enquisas de satisfacción da Universidade do curso 2016/2017

01 04 2018. Categorías: Executivas, Executivas 2018

O martes 27 de marzo, ás 12.05 h., celebrouse unha sesión ordinaria da Comisión Executiva do Consello Social na que se avaliaron os resultados das enquisas de satisfacción  da Universidade correspondentes ao curso 2016/2017, xunto a outros puntos: ORDE DO DÍA PUNTO 1 Aprobación, se procede, da acta da sesión anterior (26.09.2017). Apróbase por asentimento. ...

A Comisión Executiva ratifica, entre outros, o informe favorable sobre o curso de especialista en dobraxe e de deseño web

27 09 2017. Categorías: Executivas, Executivas 2017

O martes 26 de setembro, ás 12.30 h., celebrouse unha reunión ordinaria da Comisión Executiva do Consello Social na que se trataron os seguintes puntos: PUNTO 1 Aprobación, se procede, da acta da sesión anterior (26.05.2017) Apróbase por asentimento. PUNTO 2 Seguimento e cumprimento dos acordos da Comisión: a)    Informe solicitado sobre a previsión de ...

A Comisión Executiva aproba, entre outros, a elevación de informe favorable ao Pleno da normativa de permanencia e progreso nas titulacións oficiais de grao e de máster da Universidade de Vigo

01 06 2017. Categorías: Executivas, Executivas 2017

O venres día 26 de maio 2017, ás 12:15 horas, celebrouse reunión ordinaria da Comisión Executiva do Consello Social da Universidade de Vigo co obxecto de tratar os seguintes puntos da orde do día: PUNTO 1 Aprobación, se procede, da acta da sesión anterior (19.04.2017). Apróbase por asentimento. PUNTO 2 Informe da vicerreitora de estudantes ...

A satisfacción da comunidade universitaria, a debate pola executiva

20 04 2017. Categorías: Executivas, Executivas 2017

O mércores día 19 de abril de 2017, ás 12:05 horas, celebrouse reunión ordinaria da Comisión Executiva do Consello Social da Universidade de Vigo co obxecto de tratar os seguintes puntos da orde do día: ORDE DO DÍA   PUNTO 1 Aprobación, se procede, da acta da sesión anterior (28.11.2016). Apróbase por asentimento. PUNTO 2 ...

Celebrada con éxito a reúnión executiva do Consello Social

29 11 2016. Categorías: Executivas, Executivas 2016

O pasado luns 28 de novembro, ás 12.00h, a Comsión Executiva do Consello Social reuniuse co obxecto de coñecer se se están a cumprir os acordos tomados pola Comisión en reunións anteriores e supervisar e aprobar as taxas de cursos ofertados e a memoria de cursos xa impartidos. ORDE DO DÍA 1.      Aprobación, se procede, ...

A comisión Executiva do Consello aprobou a memoria de actividades correspondente a 2015 para a súa edición

09 11 2016. Categorías: Executivas, Executivas 2016

A Comisión de Actividades e Servizos do Consello Social que se reuníu o 16 de novembro ás 12:00 na Sala II do Edificio Miralles no Campus de Vigo aprobou tódolos puntos da orde do día, entre os que se atopaban a aprobación de modificiacións do regulamento para aprobar axudas do Consello e a concesión dunha ...

A aprobación das taxas para os cursos do periodo 2016/2017, puntos centrais da reunión Executiva do Consello

29 07 2016. Categorías: Executivas, Executivas 2016

A aprobación das taxas para os cursos que se ofrecerán á comunidade educativa da Universidade de Vigo no primeiro cuadrimestre do curso 2016/2017, foron os puntos fortes da reunión executiva que mantiveron o xoves 28 de xullo de 2016. A Comisión Executiva é a encargada de aprobalos en reunión ordinaria e logo pasarán polo pleno ...

O Consello Social reúnese para tratar modificacións en distintias titulacións da Universidade

27 07 2016. Categorías: Executivas, Executivas 2016

O Consello Social da Universidade de Vigo reúnese para tratar modificacións en distintias titulacións como puntos forte da reunión ordinaria levada a cabo o 27/07/2016. Aprobeitaron a reunión para falar e tratar outros puntos que se nomean, coas seguintes decisións tomadas: 1. Aprobación, se procede, da acta da reunión anterior (28/06/2016) Apróbase por asentimento. 2. ...

As taxas de cursos complementarios, asunto destacado na última xuntanza da Comisión Executiva

26 05 2016. Categorías: Executivas, Executivas 2016

O mércores día 25 de maio de 2016, ás 12:10 horas, comezaba a reunión ordinaria da Comisión Executiva do Consello Social da Universidade de Vigo co obxecto de tratar os seguintes puntos da orde do día cos seus correspondentes acordos: 1. Aprobación, se procede, da acta da sesión anterior (01/04/16) Apróbase por asentimento. 2. Seguimento e cumprimento ...

A comisión executiva supervisa as enquisas de satisfación do curso 2014/2015 e os prezos das residencias universitarias

01 04 2016. Categorías: Executivas, Executivas 2016

A comisión executiva do Consello Social da Universidade de Vigo supervisa nunha asemblea ordinaria as enquisas de satisfacción do curso 2014/2015 e os prezos das residencias universitarias. Ademais, supervisan e aproban as taxas dos cursos, analizan as memorias dos cursos pasados e fan un seguimento dos acordos da comisión para comprobar se se cumpriron ou ...

A comisión Executiva aproba taxas e prezos de cursos propios da universidade

19 11 2015. Categorías: Executivas, Executivas 2015

ACTA DA REUNIÓN ORDINARIA DA COMISIÓN EXECUTIVA DO CONSELLO SOCIAL DO 16.11.2015 LUGAR: Sala II do Edificio Miralles – Campus de Vigo DATA: 16.11.2015 HORA DE COMEZO: 12:35 h. HORA DE REMATE: 13:50 h. ACORDOS PUNTO 1 Aprobación da sesión anterior. PUNTO 2 Seguimento e cumprimento dos acordos da Comisión. a) Consulta á Biblioteca sobre ...

A Comisión Executiva aproba taxas, prezos e memoriais finais de cursos de formación, de especialista e complementarios

31 07 2015. Categorías: Executivas, Executivas 2015

O pasado mércores 29 de xullo tivo lugar unha reunión ordinaria da Comisión Executiva do Consello Social co fin de tratar os puntos sinalados na orde do día.   LUGAR: Sala I de Xerencia – Edificio Servizos Centrais (2ª planta) DÍA: 29 de xullo, mércores HORA DE COMEZO: 12.10 horas HORA DE REMATE: 13.00 horas ...

As taxas de cursos complementarios, asunto destacado na última xuntanza da Comisión Executiva

28 05 2015. Categorías: Executivas, Executivas 2015

O xoves día 21 de maio de 2015, ás 12:00 horas, celebrouse reunión ordinaria da Comisión Executiva do Consello Social da Universidade de Vigo co obxecto de tratar os seguintes puntos da orde do día: LUGAR: Sala II do Edificio Miralles – Campus de Vigo DATA: 21.05.2015 HORA DE COMEZO: 12:00 h. HORA DE REMATE:  ...

As taxas de cursos e os complementos remunerativos, temas destacados.

04 12 2014. Categorías: Executivas, Executivas 2014

O xoves 27 de outubro, celebrouse unha reunión ordinaria da Comisión Executiva do Consello Social da Universidade de Vigo co obxecto de tratar os seguintes puntos da orde do día: LUGAR: Sala II do Edificio Miralles – Campus de Vigo DATA: 27.11.2014 HORA DE COMEZO: 12:40 h. HORA DE REMATE:  14:50 h. ORDE DO DÍA ...

Aprobación e elevación ao Pleno das taxas dos Cursos de Formación, dos Cursos Complementarios e dos Cursos Mestrado/Especialista.

31 10 2014. Categorías: Executivas, Executivas 2014

O mércores 15 de outubro, celebrouse unha reunión ordinaria da Comisión Executiva do Consello Social da Universidade de Vigo co obxecto de tratar os seguintes puntos da orde do día: LUGAR:                     Sala II do Edificio Miralles (Campus Vigo) DÍA E HORA:            Día 15 de outubro, mércores, ás 11:10 h ORDE DO DÍA  1.      ...

Aprobación e elevación ao Pleno do Proxecto de Decreto para fixación de prezos dos títulos oficiais no SUG e das novas Normas e Recomendacións sobre prezos de ensinanzas propias

13 06 2014. Categorías: Executivas, Executivas 2014

O martes 10 de xuño, celebrouse reunión ordinaria da Comisión Executiva do Consello Social da Universidade de Vigo co obxecto de tratar os seguintes puntos da orde do día: LUGAR:                     Sala II do Edificio Miralles (Campus Vigo) DÍA E HORA:            Día 10 de xuño, martes, ás 16:30 h ORDE DO DÍA 1.      Aprobación, se ...

Iniciativas conxuntas coa Fundación e control da emisión dos títulos

09 04 2014. Categorías: Executivas, Executivas 2014

O xoves día 3 de abril de 2014, ás 12:35 horas, celebrouse unha reunión ordinaria da Comisión Executiva do Consello Social da Universidade de Vigo co obxecto de tratar os seguintes puntos da orde do día: LUGAR:                    Sala II do Edificio Miralles do Campus de Vigo ...