cabecera

O presidente do Consello Social, donErnesto Pedrosa Silva, prega aos membros do devandito órgano teñan a ben asistir á reunión ordinaria abaixo consignada.

LUGAR:                   Edificio Reitoría: Sala de reunións do Reitor – Campus Vigo

DÍA E HORA:          Día 27 de xullo, xoves, ás 12:00 h

ORDE DO DÍA

1. Aprobación, se procede, da acta da reunión anterior (29.06.2017).

2. Informe do presidente.

3. Informe do Reitor.

4. Informe que proceda sobre a proposta de implantación e modificación, para o curso 2018/19, (consonte proposta do Consello de goberno do 19 de xullo de 2017), dos seguintes títulos de Grao:

NOVAS PROPOSTAS:

 • Grao en Enxeñaría Biomédica

MODIFICACIÓN DE TITULOS:

 • Grao en Enxeñaría Eléctrica
 • Grao en Enxeñaría Electrónica Industrial e Automática
 • Grao en Enxeñaría Mecánica
 • Grao en Enxeñaría en Organización Industrial
 • Grao en Enxeñaría Química Industrial
 • Grao en Enxeñaría de Tecnoloxía Industriais
 • Grao en Enxeñaría Forestal

5. Informe que proceda sobre as novas propostas e a modificación, para o curso 2018/19, (consonte proposta do Consello de goberno do 19 de xullo de 2017), dos seguintes títulos de Máster:

NOVAS PROPOSTAS:

 • Máster en Biodiversidade Terrestre e Xestión do Medio Natural
 • Máster en Xenómicas e Xenéticas
 • Máster en Operacións e Enxeñaría de Sistemas Aéreos non tripulados
 • Máster en Ciberseguridade
 • Máster en Social Media Management e Creación de Contidos Dixitais
 • Máster en Economía
 • Máster en Investigación e Innovación en Didácticas Específicas para Educación Infantil e Primaria

MODIFICACIÓN DE TITULOS:

 • Máster en Xeoinformática
 • Máster en Necesidades Específicas de Apoio Educativo
 • Máster en Ciencias e Tecnoloxía de Conservación de Produtos da Pesca
 • Máster en Acuicultura
 • Máster en Valoración, Xestión e Protección do Patrimonio Cultural
 • Máster en Enxeñaría Informática

6. Informe que proceda sobre a modificación, para o curso 2018/19, (consonte proposta do Consello de goberno do 19 de xullo de 2017), do seguinte título de Doutoramento:

MODIFICACIÓN DE TITULOS:

 • Programa de Doutoramento en Ciencias Mariñas, Tecnoloxía e Xestión

7. Aprobación, se procede, dos prezos públicos para o Programa de Maiores da UVigo, que se desenvolverán nos Campus de Ourense, Pontevedra e Vigo no curso 2017/18.

8. Aprobación, se procede, das tarifas polos servicios da Área de benestar e deporte que ofrece a UVigo para o curso 2017/18.

Acordos da Comisión de Actividades e Servicios (reunión de 21 de xullo de 2017)

9. Asuntos aprobados. Axudas concedidas para o desenvolvemento de iniciativas diversas.

10. Informe sobre os convenios asinados pola UVigo no mes de xuño.

11. Rogos e preguntas.

A documentación relativa aos puntos 4, 5 e 6 da orde do día, poderá consultarse no seguinte enlace: https://www.uvigo.gal/uvigo_gl/estudos/implantacion/.

Achégase por correo postal a documentación relativa aos puntos 1 e 9 da orde do día.

O contido dos convenios económicos recollidos no punto 10 están ao seu dispor na Secretaría do Consello Social.