cabecera

Composición do Pleno e das Comisións delegadas

PRESIDENTE

Ernesto Pedrosa Silva

leer máis

Don Ernesto Pedrosa Silva

Nomeado presidente do Consello Social polo Decreto 180/2011, do 1 de setembro (DOG 22 de setembro de 2011), sendo presidente da Xunta de Galicia don Alberto Núñez Feijóo.

Pertence ao Consello Social dende o 24 de novembro de 2003, designado pola Orde do 19 de novembro.

Durante a presidencia de don Emilio Atrio Abad, foi nomeado Vicepresidente do Consello Social consonte acordo do Pleno celebrado o 14 de xullo de 2004.

Licenciado en Dereito pola Universidade de Santiago de Compostela. Avogado en exercicio dende o ano 1984 e Letrado Asesor Xurídico de importantes empresas con sede social na provincia de Pontevedra.

ELIXIDOS POLO CONSELLO DE GOBERNO

Salustiano Mato de la Iglesia (Reitor)

leer máis

Don Salustiano Mato de la Iglesia

Nomeado Reitor Magnífico da Universidade de Vigo polo Decreto 90/2010, do 10 de xuño. Na mesa data pasa a ser membro nato do Consello Social.

Doutor en Bioloxía pola Universidade de Santiago de Compostela. Catedrático de Zooloxía do Departamento de Ecoloxía e Bioloxía Animal da Universidade de Vigo dende o ano 2000.

Gloria María Pena Uris (Secretaria Xeral)

leer máis

Nomeada membro do Consello Social pola Orde do 9 de maio de 2014 (DOG 22 de maio).

Nomeada Secretaria Xeral da Universidade de Vigo con data 29 de abril de 2014.

Doutorada en Químicas pola Universidade de Vigo. Profesora Titular do Departamento de Enxeñaría dos Materiais, Mecánica Aplicada e Construción na Escola de Enxeñería Industrial.

Manuel Fernández Jauregui (Xerente)

leer máis

Nomeado membro do Consello Social pola Orde do 3 de novembro de 2010 (DOG do 10 de novembro).

Licenciado en Xeografía e Historia pola Universidade de Santiago de Compostela.

Nomeado Xerente da Universidade de Vigo o 1 de novembro de 2010.

Xosé Manuel García Vázquez (Vicerreitor de Economía e Planificación)

leer máis

Nomeado membro do Consello Social pola Orde do 29 de outubro de 2010 (DOG do 8 de novembro).

Elixido como representante do profesorado da Universidade de Vigo no Consello Social por acordo de Consello de Goberno de data 13 de outubro de 2010.

Doutor en Ciencias Económicas e Empresariais pola Universidade de Santiago de Compostela. Catedrático de Universidade de Organización de Empresas.

Nomeado Vicerreitor de Economía e Planificación da Universidade de Vigo con data 18 de xuño de 2010.

Carlos Mollinedo Lois (Pas)

leer máis

Don Carlos Mollinedo Lois

Nomeado membro do Consello Social pola Orde do 28 de setembro de 2006 (DOG do 6 de outubro).

Elixido como representante do Persoal de Administración e Servizos da Universidade de Vigo no Consello Social por acordo de Consello de Goberno de data 21 de xullo de 2010, e reelixido por acordo do 13 de outubro de 2010.

Técnico Especialista en Biblioteca.

Ernesto Vázquez-Rey Farto (Estudante)

leer máis

Nomeado membro do Consello Social pola Orde do 10 de novembro de 2016 (DOG do 13 de decembro).

Elixido como representante do sector do estudantado da Universidade de Vigo no Consello Social por acordo do Consello de Goberno de data 10 de outubro de 2016.

Estudante do Grao en Dirección e Xestión Pública na Facultade de Ciencias Sociais e da Comunicación do Campus de Pontevedta

REPRESENTANTES DOS INTERESES SOCIAIS DE GALICIA

POLO PARLAMENTO DE GALICIA:

Jesús Graña Nogueiras

leer máis

Nomeado membro do Consello Social pola Orde do 10 de novembro de 2016 (DOG do 13 de decembro).

Licenciado en Ciencias Económicas.

Comezou a súa andaina profesional como economista na AISS, na que estivo seis anos. No 1983 pasa a ser secretario provincial na Delegación Pronvial de Traballo de Pontevedra, na que exerceu de maneira temporal o cargo de delegado provincial.

Dende a creación da Universidade de Vigo en 1990, incorpórase á entidade como xefe do Servizo de Control Interno e Intervención. Ademais, na Universidade exerceu cargos como Xerente ou Vicexerente durante os 26 anos que estivo traballando na institución ata a súa xubilación.

Ten colaborado con este Consello Social durante a súa traxectoria profesional, sobre todo en temas relacionados coas auditorías e fiscalización.

Mª Elvira Larriba Leira

leer máis

Nomeada membro do Consello Social pola Orde do 10 de novembro de 2016 (DOG do 13 de decembro).

Licenciada en Xeografía e Historia na especialidade de museoloxía pola Universidade de Santiago de Compostela.

Técnica de museos e documentalista na Consellería de Cultura da Xunta de Galicia e no Museo Municipal de Vigo Quiñones de León, publicou diversas investigacións sobre Patrimonio Histórico-Artístico e Museología.

Concejala do PP no Concello de Vigo de 2007 a 2011 e senadora do PP pola provincia de Pontevedra de 2011 a 2015.

Actualmente exerce como Consultora en Excelencia, Innovación e RSE

.

Xosé Manuel Atanes Limia

leer máis

Nomeado membro do Consello Social pola Orde do 16 de marzoo de 2008 (DOG do 30 de marzo).
Enxeñeiro de Telecomunicacións pola Universidade de Alcalá de Henares.
Profesor de Instituto
Socio de APETEGA (Asociación do Profesorado de Tecnoloxía de Galicia)
Colaborador de FOANPAS (Federación Olívica de Asociacións de Nais e Pais de Alumnos de Vigo e Comarcas).

Francisco Javier Casares Mouriño

leer máis

Nomeado membro do Consello Social pola Orde do 16 de marzo de 2016 (DOG do 30 de marzo).

Licenciado en Medicina e Cirurxía pola Universidade de Santiago de Compostela. Especialidade en Pediatría.
Presidente da Fundación Carlos Casares
Presidente do Liceo de Ourense

Natalia Zunzunegui Garrido

leer máis

Nomeada membro do Consello Social pola Orde do 18 de setembro de 2012 (DOG do 27 de setembro).

Licenciada en Dereito pola Universidade de Navarra.

Avogada e Asesora Xurídica especializada en Dereito Administrativo e Tributario.

Mercedes Castro Mouzo

leer máis

Dona Mercedes Castro Mouzo

Nomeada membro do Consello Social pola Orde do 16 de marzo de 2016 (DOG do 30 de marzo).

Licenciada en Medicina e Cirurxía pola Universidade de Santiago de Compostela. Especialidade en Hematoloxía e Hemoterapia

Membro da directiva da Sociedade Española de Eritropatoloxía.

POLA XUNTA DE GALICIA:

Daniel Barata Quintas

leer máis

Nomeado membro do Consello Social pola Orde do 18 de setembro de 2012 (DOG do 27 de setembro).

Licenciado en Filosofía e Letras, Sección Pedagoxía e Ciencias da Educación, pola Universidade Complutense de Madrid.

Inspector de Educación.

Francisco Gustavo Izquierdo Martínez

leer máis

Nomeado membro do Consello Social pola Orde do 10 de novembro de 2016 (DOG do 13 de decembro).

Mestre industrial. Cursou mestrados en urbanismo e intelixencia emocional.

Traballou durante 12 anos no departamento de enxeñaría de instalacións para o grupo PSA. Dende 1987, pasou a ser empresario. Primeiro funda IZMAR, proveedora de automoción. Despois o Grupo IZ, a que será a matriz do grupo, ao que comezará a sumárlle empresas como MARSAN, VIMAX, IZPADEL e AVIFER.

É vogal da xunta directiva do Círculo de Empresarios de Galicia e tamén membro de ASIME, AEGA-CAT, CEAGA e de Rotary international.

César Blanco Gómez

leer máis

Nomeado membro do Consello Social pola Orde do 18 de setembro de 2012 (DOG do 27 de setembro).

Diplomado en Empresariais, especialidade Informática de Xestión.

Directivo e Administrador de diversas sociedades.

Ana Isabel Vázquez Reboredo

leer máis

Nomeada membro do Consello Social pola Orde do 18 de setembro de 2012 (DOG do 27 de setembro).

Licenciada en Filoloxía Inglesa pola Universidade de Santiago de Compostela.

Directora xerente da Fundación Cidade da Cultura (Gaiás) .

Marta Iglesias Bueno

leer máis

Nomeada membro do Consello Social pola Orde do 18 de setembro de 2012 (DOG do 27 de setembro).

Licenciada en Filoloxía Inglesa.

Deputada na Deputación Provincial de Pontevedra.

José Manuel Figueroa Vila

leer máis

Nomeado membro do Consello Social pola Orde do 18 de setembro de 2012 (DOG do 27 de setembro).

Vicepresidente da Deputación de Pontevedra encargado da área económica. Presidente do Partido Popular de Vigo, Vicepresidente do Partido Popular de Pontevedra e Vicesecretario Xeral de Partido en Galicia.

POLOS SINDICATOS:

Emilio Fernández Zunzunegui (CC.OO)

leer máis

Nomeado membro do Consello Social pola Orde do 8 de febreiro de 20016 (DOG do 25 de febreiro).

Estudou Enxenería Industrial na Universidade Politécnica de Madrid, Matemáticas na Universidade de Compostela e Diplomado en CC. Sociais e Educación Física pola mesma Universidade.

Mestre Xubilado en 2015

Mª Elena Añel Cabanelas (CIG)

leer máis

Nomeada membro do Consello Social pola Orde do 10 de novembro de 2016 (DOG do 13 de decembro).

Doutora en Psicopedagoxía pola Universidade de Vigo (Premio extraordinario).

Graduada en Psicopedagoxía e diplomada en Maxisterio.

Funcionaria de carreira no ensino non universitario.

Manuel González Piñeiro (UXT)

leer máis

Nomeado membro do Consello Social pola Orde do 26 de febreiro de 2015 (DOG do 10 de marzo do 2015).

Doutor en Lingüística.

Profesor titular da Universidade de Vigo xubilado.

POLAS ORGANIZACIÓNS EMPRESARIAIS:

Javier Garrido Valenzuela (CEP)

leer máis

Nomeado membro do Consello Social pola Orde do 18 de setembro de 2012 (DOG do 27 de setembro).

Licenciado en ciencias Económicas e Empresariais pola Universidade de Vigo.

Empresario relacionado co mundo inmobiliario.

Vicepresidente da Confederación de Empresarios de Pontevedra.

José Manuel Pérez Canal (CEO)

leer máis

Nomeado membro do Consello Social pola Orde do 27 de novembro de 2013 (DOG do 9 de decembro).

Licenciado en Dereito pola UNED.

Presidente da Confederación Empresarial de Ourense.

Conselleiro Delegado en Aceites Abril.

Juan Manuel Piñeiro Rivas (CEO)

leer máis

Nomeado membro do Consello Social pola Orde do 27 de novembro de 2013 (DOG do 9 de decembro).

Técnico Superior en Desenvolvemento de Aplicacións Informáticas.

Administrador de Control+P, S.L; Administrador Ainel Automática, Informática e Electrónica, S.L.

Jorge Cebreiros Arce (CEP)

leer máis

Nomeado membro do Consello Social pola Orde do 18 de setembro de 2012 (DOG do 27 de setembro).

Licenciado en Química (Química Física) pola Universidade de Santiago de Compostela.

Socio Fundador e Director da empresa InfoJC, S.L.

Presidente da Confederación de Empresarios de Pontevedra.

POLAS CORPORACIÓNS LOCAIS DOS CONCELLOS DOS CAMPUS:

Xulio Calviño Rodríguez (Vigo)

leer máis

Nomeado membro do Consello Social pola Orde do 25 de novembro de 2011 (DOG do 7 de decembro).

Enxeñeiro Industrial pola Escola Técnica Superior de Enxeñeiros Industriais de Madrid.

Profesor Titular de Escola Universitaria xubilado.

Membro da Comisión Executiva Local de Vigo do PSdeG-PSOE.

Mª do Carmen Fouces Díaz (Pontevedra)

leer máis

Nomeada membro do Consello Social pola Orde do 2 de setembro de 2015 (DOG do 16 de setembro).

Licenciada en Farmacia.
Concelleira de Benestar Social Municipal, Igualdade, Educación e Universidade.

Yolanda López Fernández (Ourense)

leer máis

Nomeada membro do Consello Social pola Orde do 26 de abril de 2016 (DOG do 12 de maio).
Diplomada en Maxisterio, especialidade Eduación Primaria.

Xerente da Asociación de Empresarios do Polígono San Cibrao-San Cibrao das Viñas, Ourense.

POLA ASOCIACIÓN DE ANTIGOS ALUMOS DA UNIVERSIDADE:

José María Franco García

leer máis

Nomeado membro do Consello Social pola Orde do 27 de novembro de 2013 (DOG do 9 de decembro).

Licenciado e Doutor en Dereito pola USC; Doctor of Philosophy pola Universidad de Wisconsin.

Presidente da Asociación de Amigos e Antigos Alumnos da Universidade de Vigo (Alumni).

POLOS COLEXIOS PROFESIONAIS:

Antonio Macho Senra

leer máis

Nomeado membro do Consello Social pola Orde do 27 de novembro de 2013 (DOG do 9 de decembro).

Licenciado en Químicas pola Universidade de Santiago de Compostela.

Decano do Colexio Oficial de Químicos de Galicia.

COMISIÓN EXECUTIVA

PRESIDENTE:

Ernesto Pedrosa Silva (Presidente Consello Social)

VOCAIS:

Salustiano Mato de la Iglesia (Reitor da UVigo)

Xulio Calviño Rodríguez (Intereses Sociais – Vigo)

Javier Garrido Valenzuela (Intereses Sociais – Vigo)

Marta Iglesias Bueno (Intereses Sociais – Vigo)

Ana Isabel Vázquez Reboredo (Intereses Sociais – Pontevedra)

Natalia Zunzunegui Garrido (Intereses Sociais – Vigo)

SECRETARIO:

Ignacio Rodríguez Iglesias

COMISIÓN ECONÓMICA

PRESIDENTE:

Daniel Barata Quintas (Intereses Sociais – Ourense)

VOCAIS:

Jorge Cebreiros Arce (Intereses Sociais – Vigo)

Manuel Fernández Jauregui (Xerente da Uvigo)

José Manuel García Vázquez (Vicerreitor de Economía – UVigo)

Jesús Graña Nogueiras (Intereses Sociais – Vigo)

Don Manuel González Piñeiro (Intereses Sociais – Ourense)

Antonio Macho Senra (Intereses Sociais – Vigo)

SECRETARIO:

Ignacio Rodríguez Iglesias

COMISIÓN DE ACTIVIDADES E SERVIZOS

PRESIDENTE:

Ernesto Pedrosa Silva (Presidente Consello Social)

VOCAIS:

Mercedes Castro Mouzo (Intereses Sociais – Vigo)

Gloria María Pena Uris (Secretaria Xeral da UVigo)

Carlos Mollinedo Lois (PAS da UVigo)

César Blanco Gómez (Intereses Sociais – Ourense)

Marta Iglesias Bueno (Intereses Sociais – Vigo)

José María Franco García (Intereses Sociais – Vigo)

Ana Isabel Vázquez Reboredo (Intereses Sociais – Pontevedra)

SECRETARIO:

Ignacio Rodríguez Iglesias

EX-MEMBROS

Guillermo Alonso Jáudenes

Olga Alonso Suárez María

Emilio Atrio Abad

José María Barreiro

José Barreiro Somoza

Manuel Bermúdez Couso

Pilar Blanco Tuimil

Aurora Carbajal Abal

Luis Carrera Pásaro

José María Casas de Ron

Margarita Castejón García

Julio Castela Martínez

Flora Castro González

Manuel Castro Oliva

Antonio Coello Bufill

Alfonso Cortés Castañera

Marta Dacosta Alonso 

José Miguel Diéguez Rodríguez

José Manuel Díaz Barreiros

Alfredo Díaz Grande Alfredo

Domingo Docampo Amoedo

Julio Estévez Fernández

Iago Fariñas Valiña

Hadrián Fernández Albarado

José Manuel Fernández Alvariño

Agustín Fernández González

Ana Consuelo Fernández Pulpeiro

José María Franco García

Ramón Gago Alonso

Alberto Gago Rodríguez

Benito Gama Calvo

José Manuel García López

Antonio García Lores

Esther María González Pillado

Miguel Anxo González Trifás

María Teresa Iglesias Randulfe

Antonio Juste Iglesias

Xan Lago Teijeiro

Laura López Atrio

Xesús López Carreira

María Xesús López Escudeiro

Rubén López López

Emilio López Fernández

César Enrique Martínez Gómez

Guillermo Antonio Meijón Couselo

Oscar Méndez Franco

Lucía Molares Pérez

María Montero Muñoz

Xesús Moreira Fontán

José Natalio Blanco Sierra

Sergio Pajares Domínguez

José Paraños Pardo

Arsenio Paz Carballo

Lois Pérez Castrillo

Federico Pérez Mato

Juan Ignacio Pérez Méndez

José Luis Pichel Fernández

Elena Rivo López

Manuel Rodríguez de la Fuente

Francisco Rodríguez García

Concepción Rúa González

Estevo Sánchez González

María Inmaculada Valeije Álvarez

Mónica Vázquez Blanco

Amador Vázquez Vázquez

Patricia Vilán Lorenzo

SECRETARIO

Ignacio Rodríguez Iglesias

leer más

Don Ignacio Rodríguez Iglesias

Nomeado o 16 de marzo de 2004.

Licenciado en Ciencias da Información pola Universidad Complutense de Madrid.