cabecera

A Comisión Económica aproba, entre outros, a elevación de informe favorable ao Pleno da análise e revisión das contas anuais de CUSA, CITEXVI e FUVI

29 06 2017. Categorías: Económicas 2017

O xoves, día 22 de xuño de 2017, ás 12:00 horas, celebrouse reunión ordinaria da Comisión Económica do Consello Social da Universidade de Vigo co obxecto de tratar os seguintes puntos da orde do día: PUNTO 1 Aprobación, se procede, da acta da sesión anterior (28.02.2017). Apróbase por asentimento. PUNTO 2 Informe da conta de ...

Reunión da Comisión Económica do Consello Social

23 02 2017. Categorías: Económicas, Económicas 2017

A comisión Económica do Consello Social reuniuse o martes 28 de febreiro. A sala II do Edificio Miralles acolleu aos e ás membros da comisión ás 11.30 h para falar e debater sobre asuntos como o do informe sobre o estado de aplicación das recomendacións da auditoría operativa realizada sobre os procedementos de xestión económica, ...

O orzamento da Universidade, a debate e votación

22 12 2016. Categorías: Económicas, Económicas 2016

Onte, 21 de decembro ás 12.00h, a  Comisión Económica do Consello reuniuse pola comvocatoria que fixo o seu presidente, Daniel Barata Quintas. Foi a última reunión do ano e na que se trataron temas de relevante importancia, como o teito de gasto para 2017 ou o orzamento da Universidade para o próximo ano. A orde ...

Reunión ordinaria da Comisión Económica do Consello Social do día 22 de xuño

23 06 2016. Categorías: Económicas, Económicas 2016

      ACTA DA REUNIÓN ORDINARIA DA COMISIÓN ECONÓMICA  DO CONSELLO SOCIAL DO 22.06.2016 O mércores, día 22 de xuño de 2016, ás 11:15 horas, celebrouse reunión ordinaria da Comisión Económica do Consello Social da Universidade de Vigo co obxecto de aprobar os seguintes puntos:     PUNTO 1 Apróbase por asentimento a acta ...

Na reunión ordinaria da Comisión Económica do Consello Social apróbanse os prezos dos complexos residenciais universitarios para o vindeiro curso

14 04 2016. Categorías: Económicas, Económicas 2016

  O venres día 1 de abril de 2016, ás 12:05 horas, celebrouse reunión ordinaria da Comisión Executiva do Consello Social da Universidade de Vigo co obxecto de aprobar os seguintes puntos:   PUNTO 1 Apróbase por asentimento a acta da sesión anterior (16.11.2015). PUNTO 2  Apróbase o seguimento e cumprimento dos acordos da Comisión. ...

Reunión ordinaria da Comisión Económica do Consello Social do día 29 de febreiro

03 03 2016. Categorías: Económicas, Económicas 2016

ACTA DA REUNIÓN ORDINARIA DA COMISIÓN ECONÓMICA DO CONSELLO SOCIAL DO 29.02.2016 O luns, día 29 de febreiro de 2016, ás 11:00 horas, celebrouse reunión ordinaria da Comisión Económica do Consello Social da Universidade, onde se aprobaron los siguientes puntos. PUNTO 1 • Apróbase por asentimento, a acta da sesión anterior (18.12.2015) PUNTO 2 • ...

Reunión ordinaria da Comisión Económica do Consello Social do día 18 de dicembro do 2015

07 01 2016. Categorías: Comisións, Económicas, Económicas 2015

ACTA DA REUNIÓN ORDINARIA DA COMISIÓN ECONÓMICA DO CONSELLO SOCIAL DO 18.12.15 LUGAR: Sala II do Edificio Miralles – Campus de Vigo DATA: 18.12.15 HORA DE COMEZO: 11:40 h. HORA DE REMATE: 13:20 h. O venres, día 18 de decembro de 2015, ás 11:40 horas, celebrouse reunión ordinaria da Comisión Económica do Consello Social da ...

A Comisión Económica do Consello Social revisa e autoriza modificacións orzamentarias da Universidade de Vigo

25 06 2015. Categorías: Económicas, Económicas 2015

O xoves, día 18 de xuño de 2015, ás 11:10 horas, celebrouse reunión ordinaria da Comisión Económica do Consello Social da Universidade de Vigo co obxecto de tratar os seguintes puntos da orde do día: LUGAR: Sala II do Edificio Miralles -  Campus de Vigo DATA: 18.06.15 HORA DE COMEZO: 11:10 h. HORA DE REMATE: ...

Na reunión ordinaria da Comisión Económica do Consello Social acordouse liquidar o orzamento da UVigo do 2014

05 03 2015. Categorías: Económicas, Económicas 2015

O venres, día 27 de febreiro de 2015, ás 11.10 horas, celebrouse reunión ordinaria da Comisión Económica do Consello Social da Universidade de Vigo co obxecto de tratar os seguintes puntos da orde do día: LUGAR: Sala II do Edificio Miralles – Campus de Vigo DATA: 27.02.15 HORA DE COMEZO:  11:10 h. HORA DE REMATE:   ...

Elevación ao Pleno da análise e do informe do orzamento da UVigo para o exercicio

08 01 2015. Categorías: Económicas, Económicas 2014

O martes 16 de decembro de 2014, celebrouse unha reunión ordinaria da Comisión Económica do Consello Social da Universidade de Vigo co obxecto de tratar os seguintes puntos da orde do día:   LUGAR:                     Sala II do Edificio Miralles (Campus Vigo) DÍA E HORA:            Día 16 de decembro, martes, ás 14:35 h ORDE ...

Revisión das contas do exercicio 2013 para elevación ao Pleno

19 06 2014. Categorías: Económicas, Económicas 2014

O luns 16 de xuño, celebrouse reunión ordinaria da Comisión Económica do Consello Social da Universidade de Vigo co obxecto de tratar os seguintes puntos da orde do día: LUGAR:                     Sala II do Edificio Miralles (Campus Vigo) DÍA E HORA:            Día 16 de xuño, martes, ás 11:40 h ORDE DO DÍA 1.      Aprobación, ...

Remanente positivo da Universidade de Vigo en 2013

06 03 2014. Categorías: Económicas, Económicas 2014

A reunión ordinaria da Comisión Económica celebrada o pasado 27 de febreiro, ás 11:40 horas, celebrouse unha reunión ordinaria da Comisión Económica do Consello Social da Universidade de Vigo co obxecto de tratar os seguintes puntos da orde do día: LUGAR:                     Sala II do Edificio Miralles – Campus de Vigo DÍA E HORA:            ...

A Comisión Económica da o visto bo ao orzamento para a Univerisdade correspondente ao exercicio de 2014

19 12 2013. Categorías: Económicas, Económicas 2013

O xoves día 19 de decembro de 2013, ás 11:40 horas, celebrouse unha reunión ordinaria da Comisión Económica do Consello Social da Universidade de Vigo co obxecto de tratar os seguintes puntos da orde do día: LUGAR:                     Sala I de Xerencia – Edificio Servizos Centrais – Campus ...

O Consello Social acorda aprobar as medidas económicas da Universidade de Vigo para a xestión académica do curso 2013-2014

20 06 2013. Categorías: Económicas, Económicas 2013

Por orde do Sr. Presidente da Comisión Económica do Consello Social, don Daniel Barata Quintas, prégaselle que, como membro do devandito órgano, teña a ben asistir á reunión ordinaria abaixo consignada co obxecto de tratar os puntos sinalados na Orde do Día. LUGAR: Sala I de Xerencia – Edificio Servizos Centrais, Vigo DÍA E HORA: Día 20 de ...

A Comisión acorda a realización dunha auditoría externa das contas da Universidade de Vigo para os exercicios 2013 e 2014

28 02 2013. Categorías: Económicas, Económicas 2013

O xoves, día 28 de febreiro de 2013, ás 12:15 horas, celebrouse reunión ordinaria da Comisión Económica do Consello Social da Universidade de Vigo co obxecto de tratar os seguintes puntos da orde do día: ORDE DO DÍA Aprobación, se procede, da acta da sesión anterior (21.12.12). Análise do Informe de avance da auditoría de ...