cabecera

A responsabilidade dos Consellos Sociais

09 03 2017. Categorías: Informes, Informes 2017

Recentemente reuníronse en Oviedo relevantes expertos xurídicos para analizar as responsabilidades nas que poden incorrer os membros dos Consellos Sociais no exercicio das súas funcións, tanto no ámbito penal como patrimonial ou económico-contable.

Deixámoslles a continuación os relatorios presentados:

Xornadas sobre a responsabilidade dos Consellos Sociais