cabecera

O Consello Social aproba o orzamento para a Universidade de Vigo en 2015, que ascende a 165,2 millóns

22 01 2015. Categorías: Actos, Actos 2014, Prensa, Prensa 2014

O luns día 29 de decembro tivo lugar, na Casa das Campás en Pontevedra, unha sesión ordinaria do pleno do Consello Social na que foi aprobado, definitivamente, o orzamento da Universidade para 2015. Contando co voto favorable de todos os presentes, o orzamento ascende a 165,2 millóns de euros. A importancia do mesmo radica na estabilidade que outorga en materia económica e na proxección da institución académica, tal e como subliñou o presidente do Consello Social, Ernesto Pedrosa. Nesta mesma reunión tamén se propuxo convertir o campus de Pontevedra no primeiro Green Campus ou campus verde. 

Repercusión en prensa:

Nova no Faro de Vigo (27.12)

Nova en La Vozde Galicia (27.12)

 Nova en La Vozde Galicia (28.12)

Nova no DUVI (Diario da Universidade de Vigo) (29.12)

Nova no Faro de Vigo (29.12)

Nova no Diario de Pontevedra (29.12)

Nova no Faro de Vigo (30.12)

Nova no  Faro de Vigo (30.12)

Nova no  Atlántico Diario (30.12)

Nova en  La Vozde Galicia (30.12)

Nova no Diario de Pontevedra (30.12)

Nova en La Región(30. 12)

Nova en La Región (30. 12)

Nova no Correo Gallego (30.12)

Nova en  Europapress (30.12)

Fotos tomadas polo DUVI: