cabecera

Os Consellos Sociais con maior número de traballadores son os das universidades de Oviedo, As Palmas e Santiago de Compostela

26 03 2014. Categorías: Informes, Informes 2014

Do informe realizado pola Conferencia de Consellos Sociais das Universidades públicas españolas, se extrae que: as universidades españolas con máis traballadores nos seus Consellos Sociais, sen contar o posto do seu Secretario, son: a Universidade de Oviedo, a Universidade de As Palmas de Gran Canaria e a Universidade de Santiago de Compostela.

De forma xeral as retribucións do persoal do Consello Social, son con cargo ao orzamento das universidades, aínda que moitas outras son a cargo do orzamento do propio Consello Social, ademais, a regulación das retribucións dos Secretarios destes órganos en España, adoitan ser reguladas por Pleno do Consello en cuestión.

Descargar informe PDF