cabecera

Informe da campaña de mecenado e captación de fondos 2013

12 02 2013. Categorías: Informes, Informes 2013

A Reitoría, o Consello Social e a Fundación Universidade de Vigo acordaron realizar o ano pasado a primeira edición dunha campaña estratéxica de captación de recursos como elemento clave para o desenvolvemento da institución que tería continuidade no futuro.

A función de mecenado que practica a Universidade de Vigo ten como misión situar a institución nas primeiras posicións das empresas e institucións que contan nos seus orzamentos con partidas para este fin. Trátase de sensibilizar a opinión pública, as empresas e as administracións da importancia do mecenado para unha sociedade na que a crise económica está a realizar un dano profundo.

Descargar PDF