cabecera

Informe da campaña de mecenado e captación de fondos 2013

12 02 2013. Categorías: Informes, Informes 2013

A Reitoría, o Consello Social e a Fundación Universidade de Vigo acordaron realizar o ano pasado a primeira edición dunha campaña estratéxica de captación de recursos como elemento clave para o desenvolvemento da institución que tería continuidade no futuro. A función de mecenado que practica a Universidade de Vigo ten como misión situar a institución nas primeiras posicións ...