cabecera

Últimas axudas do ano do Consello Social

O luns, día 30 de novembro de 2015, ás 12:35 horas, celebrouse reunión ordinaria da Comisión de Actividades e Servizos do Consello Social da Universidade de Vigo co obxecto de tratar os seguintes puntos da orde do día: ORDE DO DÍA 1. Aprobación, se procede, da acta da sesión anterior (07.10.2015). 2. Informe do presidente. ...

A Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo e o PAS, últimos beneficiarios das axudas concedidas pola Comisión de Actividades e Servizos

O venres, día 22 de maio de 2015, ás 12:20 horas, celebrouse reunión ordinaria da Comisión de Actividades e Servizos do Consello Social da Universidade de Vigo co obxecto de tratar os seguintes puntos da orde do día: LUGAR: Sala II do Edificio Miralles – Campus de Vigo DATA: 22.05.2015 HORA DE COMEZO:  12.20 h. ...