cabecera

Últimas axudas do ano do Consello Social

O luns, día 30 de novembro de 2015, ás 12:35 horas, celebrouse reunión ordinaria da Comisión de Actividades e Servizos do Consello Social da Universidade de Vigo co obxecto de tratar os seguintes puntos da orde do día: ORDE DO DÍA 1. Aprobación, se procede, da acta da sesión anterior (07.10.2015). 2. Informe do presidente. ...

A Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo e o PAS, últimos beneficiarios das axudas concedidas pola Comisión de Actividades e Servizos

O venres, día 22 de maio de 2015, ás 12:20 horas, celebrouse reunión ordinaria da Comisión de Actividades e Servizos do Consello Social da Universidade de Vigo co obxecto de tratar os seguintes puntos da orde do día: LUGAR: Sala II do Edificio Miralles – Campus de Vigo DATA: 22.05.2015 HORA DE COMEZO:  12.20 h. ...

Reasignación definitiva das Bolsas-colaboración concedidas polo Ministerio de Educación á Universidade de Vigo

O martes, día 22 de outubro de 2013, ás 12:35 horas, celebrouse reunión ordinaria da Comisión de Actividades e Servizos do Consello Social da Universidade de Vigo co obxecto de tratar os seguintes puntos da orde do día: LUGAR: Sala II do Edificio Miralles – Campus de Vigo DÍA E HORA: Día 22 de outubro, ...

“Xornadas sobre Fundraising e Mecenado nas Universidades” e colaboracións coa Fundación Universidade de Vigo

O martes, día 1 de outubro de 2013, ás 12:35 horas, celebrouse reunión ordinaria da Comisión de Actividades e Servizos do Consello Social da Universidade de Vigo co obxecto de tratar os seguintes puntos da orde do día: LUGAR: Sala II do Edificio Miralles – Campus de Vigo DÍA E HORA: Día 1 de outubro, ...