cabecera

A Comisión Económica da o visto bo ao orzamento para a Univerisdade correspondente ao exercicio de 2014

19 12 2013. Categorías: Económicas, Económicas 2013

O xoves día 19 de decembro de 2013, ás 11:40 horas, celebrouse unha reunión ordinaria da Comisión Económica do Consello Social da Universidade de Vigo co obxecto de tratar os seguintes puntos da orde do día: LUGAR:                     Sala I de Xerencia – Edificio Servizos Centrais – Campus ...

O Consello Social acorda aprobar as medidas económicas da Universidade de Vigo para a xestión académica do curso 2013-2014

20 06 2013. Categorías: Económicas, Económicas 2013

Por orde do Sr. Presidente da Comisión Económica do Consello Social, don Daniel Barata Quintas, prégaselle que, como membro do devandito órgano, teña a ben asistir á reunión ordinaria abaixo consignada co obxecto de tratar os puntos sinalados na Orde do Día. LUGAR: Sala I de Xerencia – Edificio Servizos Centrais, Vigo DÍA E HORA: Día 20 de ...

A Comisión acorda a realización dunha auditoría externa das contas da Universidade de Vigo para os exercicios 2013 e 2014

28 02 2013. Categorías: Económicas, Económicas 2013

O xoves, día 28 de febreiro de 2013, ás 12:15 horas, celebrouse reunión ordinaria da Comisión Económica do Consello Social da Universidade de Vigo co obxecto de tratar os seguintes puntos da orde do día: ORDE DO DÍA Aprobación, se procede, da acta da sesión anterior (21.12.12). Análise do Informe de avance da auditoría de ...