cabecera

O Consello Social aproba os orzamentos da Universidade correspondente ao exercicio 2014

27 12 2013. Categorías: Plenos, Plenos 2013

O Pleno acordou, durante a reunión celebrada o día 27 de decembro, aprobar o orzamento da Universidade de Vigo para o exercicio 2014. Durante a mesma reunión, e entre outros asuntos de interese, o Pleno se deu por informado sobre o teito de gasto da Universidade de Vigo. LUGAR: Aula 2 da Facultade de Fisioterapia – Campus ...

Vía libre para a implantación de Enxeñaría Física no Campus de Ourene e aprobación definitiva das primeiras EBT na Universidade de Vigo

08 11 2013. Categorías: Plenos, Plenos 2013

O Pleno acordou, durante a sesión celebrada en novembro e tras un amplo debate, emitir un informe favorable para a implantación do título de Enxeñería Física no Campus de Ourense para o curso 2014-2015. Durante a mesma reunión, e entre outros asuntos de interese, aprobou definitivamente a creación das cinco primeiras empresas de base tecnolóxica ...

O Consello Social aproba as medidas económicas da Universidade de Vigo para a xestión académica do curso 2013/2014

27 06 2013. Categorías: Plenos, Plenos 2013

Por orde do señor presidente do Consello Social, don Ernesto Pedrosa Silva, prégolle que, como membro do devandito órgano, teña a ben asistir á reunión ordinaria abaixo consignada co fin de tratar os puntos sinalados na Orde do Día. LUGAR: Sala I do Edificio Miralles – Campus de Vigo DÍA E HORA: Día 27 de ...

Apróbanse as Normas de Permanencia e progreso do estudantado das titulacións oficiais de Grao e de Máster Universitarios da UVigo

02 04 2013. Categorías: Plenos, Plenos 2013

O martes, día 2 de abril de 2013, ás 11:45 horas, celebrouse sesión ordinaria do Pleno do Consello Social da Universidade de Vigo co obxecto de tratar os seguintes puntos da Orde do día:  ORDE DO DÍA 1. Aprobación, se procede, da acta da reunión anterior (27.12.12) 2. Informe do Presidente. 3. Informe do Reitor. 4. Propostas ao Pleno ...

Convocatoria do Pleno do 27.12.12

26 12 2012. Categorías: Plenos, Plenos 2013, Próximas convocatorias

Por orde do Señor Presidente do Consello Social, don Ernesto Pedrosa Silva, prégolle que, como membro do devandito Órgano, teña a ben asistir á reunión ordinaria abaixo consignada co fin de tratar os puntos sinalados na Orde do Día. LUGAR: Facultade de CC. Sociais e da Comunicación (Campus Pontevedra) Sala de Xuntas (planta 3ª) DÍA E HORA: ...