cabecera

A Comisión Executiva ratifica, entre outros, o informe favorable sobre o curso de especialista en dobraxe e de deseño web

27 09 2017. Categorías: Executivas, Executivas 2017

O martes 26 de setembro, ás 12.30 h., celebrouse unha reunión ordinaria da Comisión Executiva do Consello Social na que se trataron os seguintes puntos: PUNTO 1 Aprobación, se procede, da acta da sesión anterior (26.05.2017) Apróbase por asentimento. PUNTO 2 Seguimento e cumprimento dos acordos da Comisión: a)    Informe solicitado sobre a previsión de ...

A Comisión Executiva aproba, entre outros, a elevación de informe favorable ao Pleno da normativa de permanencia e progreso nas titulacións oficiais de grao e de máster da Universidade de Vigo

01 06 2017. Categorías: Executivas, Executivas 2017

O venres día 26 de maio 2017, ás 12:15 horas, celebrouse reunión ordinaria da Comisión Executiva do Consello Social da Universidade de Vigo co obxecto de tratar os seguintes puntos da orde do día: PUNTO 1 Aprobación, se procede, da acta da sesión anterior (19.04.2017). Apróbase por asentimento. PUNTO 2 Informe da vicerreitora de estudantes ...

A satisfacción da comunidade universitaria, a debate pola executiva

20 04 2017. Categorías: Executivas, Executivas 2017

O mércores día 19 de abril de 2017, ás 12:05 horas, celebrouse reunión ordinaria da Comisión Executiva do Consello Social da Universidade de Vigo co obxecto de tratar os seguintes puntos da orde do día: ORDE DO DÍA   PUNTO 1 Aprobación, se procede, da acta da sesión anterior (28.11.2016). Apróbase por asentimento. PUNTO 2 ...

Celebrada con éxito a reúnión executiva do Consello Social

29 11 2016. Categorías: Executivas, Executivas 2016

O pasado luns 28 de novembro, ás 12.00h, a Comsión Executiva do Consello Social reuniuse co obxecto de coñecer se se están a cumprir os acordos tomados pola Comisión en reunións anteriores e supervisar e aprobar as taxas de cursos ofertados e a memoria de cursos xa impartidos. ORDE DO DÍA 1.      Aprobación, se procede, ...

A comisión Executiva do Consello aprobou a memoria de actividades correspondente a 2015 para a súa edición

09 11 2016. Categorías: Executivas, Executivas 2016

A Comisión de Actividades e Servizos do Consello Social que se reuníu o 16 de novembro ás 12:00 na Sala II do Edificio Miralles no Campus de Vigo aprobou tódolos puntos da orde do día, entre os que se atopaban a aprobación de modificiacións do regulamento para aprobar axudas do Consello e a concesión dunha ...

A aprobación das taxas para os cursos do periodo 2016/2017, puntos centrais da reunión Executiva do Consello

29 07 2016. Categorías: Executivas, Executivas 2016

A aprobación das taxas para os cursos que se ofrecerán á comunidade educativa da Universidade de Vigo no primeiro cuadrimestre do curso 2016/2017, foron os puntos fortes da reunión executiva que mantiveron o xoves 28 de xullo de 2016. A Comisión Executiva é a encargada de aprobalos en reunión ordinaria e logo pasarán polo pleno ...

O Consello Social reúnese para tratar modificacións en distintias titulacións da Universidade

27 07 2016. Categorías: Executivas, Executivas 2016

O Consello Social da Universidade de Vigo reúnese para tratar modificacións en distintias titulacións como puntos forte da reunión ordinaria levada a cabo o 27/07/2016. Aprobeitaron a reunión para falar e tratar outros puntos que se nomean, coas seguintes decisións tomadas: 1. Aprobación, se procede, da acta da reunión anterior (28/06/2016) Apróbase por asentimento. 2. ...

As taxas de cursos complementarios, asunto destacado na última xuntanza da Comisión Executiva

26 05 2016. Categorías: Executivas, Executivas 2016

O mércores día 25 de maio de 2016, ás 12:10 horas, comezaba a reunión ordinaria da Comisión Executiva do Consello Social da Universidade de Vigo co obxecto de tratar os seguintes puntos da orde do día cos seus correspondentes acordos: 1. Aprobación, se procede, da acta da sesión anterior (01/04/16) Apróbase por asentimento. 2. Seguimento e cumprimento ...

A comisión executiva supervisa as enquisas de satisfación do curso 2014/2015 e os prezos das residencias universitarias

01 04 2016. Categorías: Executivas, Executivas 2016

A comisión executiva do Consello Social da Universidade de Vigo supervisa nunha asemblea ordinaria as enquisas de satisfacción do curso 2014/2015 e os prezos das residencias universitarias. Ademais, supervisan e aproban as taxas dos cursos, analizan as memorias dos cursos pasados e fan un seguimento dos acordos da comisión para comprobar se se cumpriron ou ...

A comisión Executiva aproba taxas e prezos de cursos propios da universidade

19 11 2015. Categorías: Executivas, Executivas 2015

ACTA DA REUNIÓN ORDINARIA DA COMISIÓN EXECUTIVA DO CONSELLO SOCIAL DO 16.11.2015 LUGAR: Sala II do Edificio Miralles – Campus de Vigo DATA: 16.11.2015 HORA DE COMEZO: 12:35 h. HORA DE REMATE: 13:50 h. ACORDOS PUNTO 1 Aprobación da sesión anterior. PUNTO 2 Seguimento e cumprimento dos acordos da Comisión. a) Consulta á Biblioteca sobre ...

A Comisión Executiva aproba taxas, prezos e memoriais finais de cursos de formación, de especialista e complementarios

31 07 2015. Categorías: Executivas, Executivas 2015

O pasado mércores 29 de xullo tivo lugar unha reunión ordinaria da Comisión Executiva do Consello Social co fin de tratar os puntos sinalados na orde do día.   LUGAR: Sala I de Xerencia – Edificio Servizos Centrais (2ª planta) DÍA: 29 de xullo, mércores HORA DE COMEZO: 12.10 horas HORA DE REMATE: 13.00 horas ...

As taxas de cursos complementarios, asunto destacado na última xuntanza da Comisión Executiva

28 05 2015. Categorías: Executivas, Executivas 2015

O xoves día 21 de maio de 2015, ás 12:00 horas, celebrouse reunión ordinaria da Comisión Executiva do Consello Social da Universidade de Vigo co obxecto de tratar os seguintes puntos da orde do día: LUGAR: Sala II do Edificio Miralles – Campus de Vigo DATA: 21.05.2015 HORA DE COMEZO: 12:00 h. HORA DE REMATE:  ...

As taxas de cursos e os complementos remunerativos, temas destacados.

04 12 2014. Categorías: Executivas, Executivas 2014

O xoves 27 de outubro, celebrouse unha reunión ordinaria da Comisión Executiva do Consello Social da Universidade de Vigo co obxecto de tratar os seguintes puntos da orde do día: LUGAR: Sala II do Edificio Miralles – Campus de Vigo DATA: 27.11.2014 HORA DE COMEZO: 12:40 h. HORA DE REMATE:  14:50 h. ORDE DO DÍA ...

Aprobación e elevación ao Pleno das taxas dos Cursos de Formación, dos Cursos Complementarios e dos Cursos Mestrado/Especialista.

31 10 2014. Categorías: Executivas, Executivas 2014

O mércores 15 de outubro, celebrouse unha reunión ordinaria da Comisión Executiva do Consello Social da Universidade de Vigo co obxecto de tratar os seguintes puntos da orde do día: LUGAR:                     Sala II do Edificio Miralles (Campus Vigo) DÍA E HORA:            Día 15 de outubro, mércores, ás 11:10 h ORDE DO DÍA  1.      ...

Aprobación e elevación ao Pleno do Proxecto de Decreto para fixación de prezos dos títulos oficiais no SUG e das novas Normas e Recomendacións sobre prezos de ensinanzas propias

13 06 2014. Categorías: Executivas, Executivas 2014

O martes 10 de xuño, celebrouse reunión ordinaria da Comisión Executiva do Consello Social da Universidade de Vigo co obxecto de tratar os seguintes puntos da orde do día: LUGAR:                     Sala II do Edificio Miralles (Campus Vigo) DÍA E HORA:            Día 10 de xuño, martes, ás 16:30 h ORDE DO DÍA 1.      Aprobación, se ...

Iniciativas conxuntas coa Fundación e control da emisión dos títulos

09 04 2014. Categorías: Executivas, Executivas 2014

O xoves día 3 de abril de 2014, ás 12:35 horas, celebrouse unha reunión ordinaria da Comisión Executiva do Consello Social da Universidade de Vigo co obxecto de tratar os seguintes puntos da orde do día: LUGAR:                    Sala II do Edificio Miralles do Campus de Vigo ...

A Comisión Executiva aproba a Convocatoria de Prácticums para o curso 2013-2014

03 12 2013. Categorías: Executivas, Executivas 2013

A reunión ordinaria da Comisión Executiva celebrada o pasado 3 de decembro acordou aprobar a convocatoria de Practicum para o curso 2013-2014. Durante a mesma reunión, e entre outros asuntos de interese, aprobou unha axuda para desenvolver a Campaña publicitaria de Mecenado e Captación de Fondos da Universidade de Vigo. LUGAR:                     Salón de Graos do Edificio ...

A Comisión Executiva do Consello Social aproba as taxas do título propio en ‘Deseño Téxtil e Moda de Galicia’ e as de servizos de deporte

19 09 2013. Categorías: Executivas, Executivas 2013

O xoves día 19 de setembro de 2013, ás 12:35 horas, celebrouse unha reunión ordinaria da Comisión Executiva do Consello Social da Universidade de Vigo co obxecto de tratar os seguintes puntos da orde do día: LUGAR: Sala II do Edificio Miralles – Campus de Vigo DÍA E HORA: Día 19 de setembro, xoves, ás ...

A Comisión Executiva aproba a cesión gratuita á Universidade de Vigo das parcelas 4A e 4B da primeira fase de ampliación da Cidade Universitaria

30 07 2013. Categorías: Executivas, Executivas 2013

O martes día 30 de xullo de 2013, ás 11:35 horas, celebrouse unha reunión ordinaria da Comisión Executiva do Consello Social da Universidade de Vigo co obxecto de tratar os seguintes puntos da orde do día: LUGAR: Sala II do Edificio Miralles – Campus de Vigo DÍA E HORA: Día 30 de xullo, martes, ás ...