cabecera

A Comisión Económica do Consello Social informa favorablemente sobre o balance de gastos e ingresos da Universidade no 2017

19 04 2018. Categorías: Económicas, Económicas 2018

O pasado martes 27 de febreiro, ás 12:10 h., celebrouse unha reunión ordinaria da Comisión Económica na que se avaliou favorablemente o balance de gastos e ingresos da Universidade no ano 2017, entre outras cuestións de diversa índole.   PUNTO 1 Aprobación, se procede, da acta da sesión anterior (20.12.2017). Apróbase por asentimento.   PUNTO ...