cabecera

Luis Espada e Víctor Manuel Martínez publican un libro sobre a evolución da oferta académica da Universidade de Vigo

06 07 2017. Categorías: Informes 2017, Publicacións 2017

Este libro repasa a historia dos estudos universitarios do Sur de Galicia, desde que existen os tres campus de Vigo, Ourense e Pontevedra e engloba ás e aos estudantes que pasaron polas súas aulas, as carreiras que se impartiron, as variacións habidas pola evolución da demanda, as especialidades máis solicitadas, a porcentaxe de alumnas e ...

A responsabilidade dos Consellos Sociais

09 03 2017. Categorías: Informes, Informes 2017

Recentemente reuníronse en Oviedo relevantes expertos xurídicos para analizar as responsabilidades nas que poden incorrer os membros dos Consellos Sociais no exercicio das súas funcións, tanto no ámbito penal como patrimonial ou económico-contable. Deixámoslles a continuación os relatorios presentados: Xornadas sobre a responsabilidade dos Consellos Sociais

Informe: El fenómeno Alumni en España

17 03 2016. Categorías: Informes, Informes 2016

Alumni é un movemento relativamente recente en España, que ten os seus inicios nalgunas históricas Asociacións de Antigos Alumnos a mediados do século XX, mais é na década dos 90, cando se pode afirmar que se inicia realmente o mismo. Descargar EL FENÓMENO ALUMNI EN ESPAÑA

Estudo da percepción laboral do estudantado da Universidade de Vigo 2014-2015

11 02 2016. Categorías: Informes, Informes 2016
Estudo da percepción laboral do estudantado da Universidade de Vigo 2014-2015

Estudo da perceptción laboral do estudantado da Universidade de Vigo Descargar arquivo PDF

O Consello Social promoveu a elaboración dun estudo sobre a inserción laboral dos egresados entre 2005 e 2010

O ex-reitor Luis Espada Recarey liderou dende 2012 un equipo para desenvolver un estudo a propósito da inserción laboral dos egresados entre 2005 e 2010. Esta investigación, que contou co apoio do Consello Social, baseouse nos datos recollidos da Seguridade Social. Os resultados reflíctense nun libro titulado  Estudo sobre a situación profesional das persoas tituladas ...

Os Consellos Sociais, encargados das auditorías das universidades españolas

26 03 2014. Categorías: Informes, Informes 2014

Según os datos extraídos do informe da Conferencia de Consellos Sociais das Universidades públicas españolas, os Consellos Sociais españois, ademáis de ser polo xeral os encargados da auditorías internas, e a contratación das externas, son polo común os órganos que cargan cos custos orixinados da súa realización. Descargar informe PDF.

Os Consellos Sociais con maior número de traballadores son os das universidades de Oviedo, As Palmas e Santiago de Compostela

26 03 2014. Categorías: Informes, Informes 2014

Do informe realizado pola Conferencia de Consellos Sociais das Universidades públicas españolas, se extrae que: as universidades españolas con máis traballadores nos seus Consellos Sociais, sen contar o posto do seu Secretario, son: a Universidade de Oviedo, a Universidade de As Palmas de Gran Canaria e a Universidade de Santiago de Compostela. De forma xeral ...