cabecera

A Comisión Executiva avalía os resultados das enquisas de satisfacción da Universidade do curso 2016/2017

01 04 2018. Categorías: Executivas, Executivas 2018

O martes 27 de marzo, ás 12.05 h., celebrouse unha sesión ordinaria da Comisión Executiva do Consello Social na que se avaliaron os resultados das enquisas de satisfacción  da Universidade correspondentes ao curso 2016/2017, xunto a outros puntos: ORDE DO DÍA PUNTO 1 Aprobación, se procede, da acta da sesión anterior (26.09.2017). Apróbase por asentimento. ...