cabecera

O Pleno do Consello Social aproba a participación da Universidade no Consorcio interuniversitario do Sistema universitario de Galicia

30 11 2017. Categorías: Plenos, Plenos 2017

O martes 28, ás 12.10 h, celebrouse unha reunión ordinaria do Pleno do Consello Social, na que se trataron os seguintes puntos: PUNTO 1 Aprobación, se procede, da acta da sesión anterior (27.07.2017). Apróbase por asentimento. PUNTO 2 Informe do presidente.  Don Ernesto Pedrosa agradece a asistencia dos presentes e fai un chamamento para velar ...

O pleno do Consello Social apoia a creación dun Grao en Enxeñaría Biomédica para o curso 2018/2019

28 07 2017. Categorías: Plenos, Plenos 2017

O pasado xoves 27 de xuño o Consello Social celebrou un pleno ordinario na sala de reunións da reitoría onde apoiou, entre outros aspectos, a proposta de creación dun Grao en Enxeñaría Biomédica para o curso 2018/2019. A esta proposta sumáronselle outras de contido similar, onde se barallaba a opción de crear novos títulos de ...

O Pleno, celebrado na Escola Naval e Militar de Marín, aproba, entre outros, as contas anuais da UVigo, da CUSA, da CITEXVI e da FUVI

20 07 2017. Categorías: Plenos 2017

O xoves, día 29 de xuño de 2017, ás 12:35 horas, celebrouse sesión ordinaria do Pleno do Consello Social da Universidade de Vigo co obxecto de tratar os seguintes puntos da orde do día: PUNTO 1 Aprobación, se procede, da acta da reunión anterior (12.06.2017). Apróbase por asentimento. PUNTO 2 Informe do presidente. PUNTO 3 ...

O Pleno aproba, entre outros, as normas de permanencia e progreso nas titulacións oficias de Grao e Máster da Universidade de Vigo

15 06 2017. Categorías: Plenos 2017

O luns, día 12 de xuño de 2017, ás 12:10 horas, celebrouse sesión ordinaria do Pleno do Consello Social da Universidade de Vigo co obxecto de tratar os seguintes puntos da orde do día: PUNTO 1 Aprobación, se procede, da acta da reunión anterior (05.04.2017). Apróbase por asentimento. PUNTO 2 Informe do presidente. PUNTO 3 ...

A Escola de Enxeñería de Telecomunicación acolleu o pleno do Consello Social

05 04 2017. Categorías: Plenos, Plenos 2017

O salón de graos da Escola de Enxeñería de Telecomunicación acolleu a reunión do Consello Social da Universidade de Vigo. Á cita, que tivo lugar o mércores cinco de abril, estiveron chamadas todas as persoas que compoñen o pleno do consello para tratar e debater os fitos acontecidos na institución dende a última reunión en ...