cabecera

A Comisión Executiva ratifica, entre outros, o informe favorable sobre o curso de especialista en dobraxe e de deseño web

27 09 2017. Categorías: Executivas, Executivas 2017

O martes 26 de setembro, ás 12.30 h., celebrouse unha reunión ordinaria da Comisión Executiva do Consello Social na que se trataron os seguintes puntos: PUNTO 1 Aprobación, se procede, da acta da sesión anterior (26.05.2017) Apróbase por asentimento. PUNTO 2 Seguimento e cumprimento dos acordos da Comisión: a)    Informe solicitado sobre a previsión de ...

A Comisión Executiva aproba, entre outros, a elevación de informe favorable ao Pleno da normativa de permanencia e progreso nas titulacións oficiais de grao e de máster da Universidade de Vigo

01 06 2017. Categorías: Executivas, Executivas 2017

O venres día 26 de maio 2017, ás 12:15 horas, celebrouse reunión ordinaria da Comisión Executiva do Consello Social da Universidade de Vigo co obxecto de tratar os seguintes puntos da orde do día: PUNTO 1 Aprobación, se procede, da acta da sesión anterior (19.04.2017). Apróbase por asentimento. PUNTO 2 Informe da vicerreitora de estudantes ...

A satisfacción da comunidade universitaria, a debate pola executiva

20 04 2017. Categorías: Executivas, Executivas 2017

O mércores día 19 de abril de 2017, ás 12:05 horas, celebrouse reunión ordinaria da Comisión Executiva do Consello Social da Universidade de Vigo co obxecto de tratar os seguintes puntos da orde do día: ORDE DO DÍA   PUNTO 1 Aprobación, se procede, da acta da sesión anterior (28.11.2016). Apróbase por asentimento. PUNTO 2 ...