cabecera

Primeira reunión da Comisión de Actividades e Servizos do ano

02 02 2017. Categorías: Económicas 2017

Por orde do presidente da Comisión de Actividades e Servizos, don Ernesto Pedrosa Silva, convócase unha reunión da devandita comisión. A cita será o xoves nove de febreiro ás 12.00 h na Sala dúas do Edificio Miralles, no Campus de Vigo. A orde do día, a continuación:  ORDE DO DÍA 1.  Aprobación, se procede, da ...