cabecera

Reunión da Comisión Económica do Consello Social

23 02 2017. Categorías: Económicas, Económicas 2017

A comisión Económica do Consello Social reuniuse o martes 28 de febreiro. A sala II do Edificio Miralles acolleu aos e ás membros da comisión ás 11.30 h para falar e debater sobre asuntos como o do informe sobre o estado de aplicación das recomendacións da auditoría operativa realizada sobre os procedementos de xestión económica, ...