cabecera

A Comisión Económica aproba, entre outros, a proposta de orzamento para a Universidade para o ano 2018

22 12 2017. Categorías: Económicas, Económicas 2017

O pasado mércores, 20 de decembro, celebrouse unha reunión ordinaria da Comisión Económica do Consello Social na que se aprobou a proposta de orzamento para 2018. Ademais, tratáronse os seguintes puntos: PUNTO 1 Aprobación, se procede, da acta da sesión anterior (25.10.2017) Apróbase por asentimento. PUNTO 2 Informe sobre o teito máximo de gasto anual ...

A Comisión Económica dá o seu visto e prace á creación dun Consorcio interuniversitario do SUG

26 10 2017. Categorías: Económicas, Económicas 2017

O mércores 25 de outubro, ás 12.30 h., celebrouse unha reunión ordinaria da Comisión Económica do Consello Social na que se trataron os seguintes puntos: PUNTO 1 Aprobación, se procede, da acta da sesión anterior (22.06.2017) Apróbase por asentimento. PUNTO 2 Informe sobre o estado de aplicación das recomendacións recollidas na auditoría operativa sobre “Procedemento ...

A Comisión Económica aproba, entre outros, a elevación de informe favorable ao Pleno da análise e revisión das contas anuais de CUSA, CITEXVI e FUVI

29 06 2017. Categorías: Económicas 2017

O xoves, día 22 de xuño de 2017, ás 12:00 horas, celebrouse reunión ordinaria da Comisión Económica do Consello Social da Universidade de Vigo co obxecto de tratar os seguintes puntos da orde do día: PUNTO 1 Aprobación, se procede, da acta da sesión anterior (28.02.2017). Apróbase por asentimento. PUNTO 2 Informe da conta de ...

Reunión da Comisión Económica do Consello Social

23 02 2017. Categorías: Económicas, Económicas 2017

A comisión Económica do Consello Social reuniuse o martes 28 de febreiro. A sala II do Edificio Miralles acolleu aos e ás membros da comisión ás 11.30 h para falar e debater sobre asuntos como o do informe sobre o estado de aplicación das recomendacións da auditoría operativa realizada sobre os procedementos de xestión económica, ...