cabecera

A Comisión de Actividades e Servizos aproba, entre outros, unha achega ás Bolsas “Ourense exterior” e a proposta de colaboración anual coa Fundación Universidade de Vigo

25 05 2017. Categorías: Actividades e servizos 2017

O martes, día 16 de maio de 2017, ás 11:40 horas, celebrouse reunión ordinaria da Comisión de Actividades e Servizos do Consello Social da Universidade de Vigo co obxecto de tratar os seguintes puntos da orde do día: PUNTO 1 Aprobación, se procede, da acta da sesión anterior (14.03.2017). Apróbase por asentimento. PUNTO 2 Informe ...

Aprobación de axudas na Comisión de Actividades e Servizos

14 03 2017. Categorías: Actividades e servizos 2017

O presidente da Comisión de Actividades e Servizos, don Ernesto Pedrosa Silva, convoca unha nova reunión ordinaria para tratar, entre outros temas, a aprobacións de axudas económicas para actividades organizadas nos tres campus da Universidade. A cita será na sala II do edificio Miralles o martes, 14 de marzo, ás 12.00 h. ORDE DO DÍA ...

Primeira reunión da Comisión de Actividades e Servizos do ano

02 02 2017. Categorías: Actividades e servizos 2017

Por orde do presidente da Comisión de Actividades e Servizos, don Ernesto Pedrosa Silva, convocouse unha reunión da devandita comisión. A cita foi o xoves nove de febreiro ás 12.00 h na Sala dúas do Edificio Miralles, no Campus de Vigo. A orde do día, a continuación:  ORDE DO DÍA 1.  Aprobación, se procede, da ...