cabecera

A Comisión de Actividades e Servizos concede, entre outras, unha axuda para a elaboración dunha edición Facísimil do Pergamiño Vindel

O venres 24 de novembro, ás 12.40 h., celebrouse unha reunión ordinaria da Comisión de Actividades e Servizos do Consello Social na que se trataron os seguintes puntos: PUNTO 1 Aprobación, se procede, da acta da sesión anterior (04.10.2017). Apróbase por asentimento. PUNTO 2 Informe do presidente. Resumo das iniciativas apoiadas pola Comisión ao longo ...

A Comisión de Actividades e Servizos concede, entre outras, unha axuda para a celebración da Feira internacional de emprego Vigo-Porto

O mércores 4 de outubro, ás 12.15 h., celebrouse unha reunión ordinaria da Comisión de Actividades e Servizos do Consello Social na que se trataron os seguintes puntos: PUNTO 1 Aprobación, se procede, da acta da sesión anterior (21.07.2017). Apróbase por asentimento. PUNTO 2 Informe do presidente. Don Ernesto Pedrosa contextualiza o valioso traballo que ...

Reunión Ordinaria da Comisión de Actividades e Servizos do Consello Social

24 07 2017. Categorías: Actividades e servizos 2017, Comisións

O pasado venres, 21 de xullo, a Comisión de Actividades e Servizos do Consello Social celebrou unha reunión ordinaria onde se trataron os puntos recollidos na orde do día. Nesta sesión, a Comisión acordou, principalmente, conceder axudas económicas para a o desenvolvemento das IV Xornadas de Fundraising e Mecenado, do V Ciclo de Conferencias de ...

A Comisión de Actividades e Servizos aproba, entre outros, unha achega ás Bolsas “Ourense exterior” e a proposta de colaboración anual coa Fundación Universidade de Vigo

25 05 2017. Categorías: Actividades e servizos 2017

O martes, día 16 de maio de 2017, ás 11:40 horas, celebrouse reunión ordinaria da Comisión de Actividades e Servizos do Consello Social da Universidade de Vigo co obxecto de tratar os seguintes puntos da orde do día: PUNTO 1 Aprobación, se procede, da acta da sesión anterior (14.03.2017). Apróbase por asentimento. PUNTO 2 Informe ...

Aprobación de axudas na Comisión de Actividades e Servizos

14 03 2017. Categorías: Actividades e servizos 2017

O presidente da Comisión de Actividades e Servizos, don Ernesto Pedrosa Silva, convoca unha nova reunión ordinaria para tratar, entre outros temas, a aprobacións de axudas económicas para actividades organizadas nos tres campus da Universidade. A cita será na sala II do edificio Miralles o martes, 14 de marzo, ás 12.00 h. ORDE DO DÍA ...

Primeira reunión da Comisión de Actividades e Servizos do ano

02 02 2017. Categorías: Actividades e servizos 2017

Por orde do presidente da Comisión de Actividades e Servizos, don Ernesto Pedrosa Silva, convocouse unha reunión da devandita comisión. A cita foi o xoves nove de febreiro ás 12.00 h na Sala dúas do Edificio Miralles, no Campus de Vigo. A orde do día, a continuación:  ORDE DO DÍA 1.  Aprobación, se procede, da ...