cabecera

Celebrada con éxito a reúnión executiva do Consello Social

29 11 2016. Categorías: Executivas, Executivas 2016

O pasado luns 28 de novembro, ás 12.00h, a Comsión Executiva do Consello Social reuniuse co obxecto de coñecer se se están a cumprir os acordos tomados pola Comisión en reunións anteriores e supervisar e aprobar as taxas de cursos ofertados e a memoria de cursos xa impartidos. ORDE DO DÍA 1.      Aprobación, se procede, ...

A comisión Executiva do Consello aprobou a memoria de actividades correspondente a 2015 para a súa edición

09 11 2016. Categorías: Executivas, Executivas 2016

A Comisión de Actividades e Servizos do Consello Social que se reuníu o 16 de novembro ás 12:00 na Sala II do Edificio Miralles no Campus de Vigo aprobou tódolos puntos da orde do día, entre os que se atopaban a aprobación de modificiacións do regulamento para aprobar axudas do Consello e a concesión dunha ...

A aprobación das taxas para os cursos do periodo 2016/2017, puntos centrais da reunión Executiva do Consello

29 07 2016. Categorías: Executivas, Executivas 2016

A aprobación das taxas para os cursos que se ofrecerán á comunidade educativa da Universidade de Vigo no primeiro cuadrimestre do curso 2016/2017, foron os puntos fortes da reunión executiva que mantiveron o xoves 28 de xullo de 2016. A Comisión Executiva é a encargada de aprobalos en reunión ordinaria e logo pasarán polo pleno ...

O Consello Social reúnese para tratar modificacións en distintias titulacións da Universidade

27 07 2016. Categorías: Executivas, Executivas 2016

O Consello Social da Universidade de Vigo reúnese para tratar modificacións en distintias titulacións como puntos forte da reunión ordinaria levada a cabo o 27/07/2016. Aprobeitaron a reunión para falar e tratar outros puntos que se nomean, coas seguintes decisións tomadas: 1. Aprobación, se procede, da acta da reunión anterior (28/06/2016) Apróbase por asentimento. 2. ...

As taxas de cursos complementarios, asunto destacado na última xuntanza da Comisión Executiva

26 05 2016. Categorías: Executivas, Executivas 2016

O mércores día 25 de maio de 2016, ás 12:10 horas, comezaba a reunión ordinaria da Comisión Executiva do Consello Social da Universidade de Vigo co obxecto de tratar os seguintes puntos da orde do día cos seus correspondentes acordos: 1. Aprobación, se procede, da acta da sesión anterior (01/04/16) Apróbase por asentimento. 2. Seguimento e cumprimento ...

A comisión executiva supervisa as enquisas de satisfación do curso 2014/2015 e os prezos das residencias universitarias

01 04 2016. Categorías: Executivas, Executivas 2016

A comisión executiva do Consello Social da Universidade de Vigo supervisa nunha asemblea ordinaria as enquisas de satisfacción do curso 2014/2015 e os prezos das residencias universitarias. Ademais, supervisan e aproban as taxas dos cursos, analizan as memorias dos cursos pasados e fan un seguimento dos acordos da comisión para comprobar se se cumpriron ou ...