cabecera

Aprobadas polo Consello Social da Universidade de Vigo a reasignación definitiva das Bolsas-colaboración asignadas polo MECD para o curso 2016/2017

O xoves 13 de outubro de 2016 ás 12.10h celebrábase a reunión ordinaria da Comisión de Actividades e Servizos do Consello Social da Universidade de Vigo. Nesta reunión abordábase como punto central a aprobación da reasignación definitiva das bolsas-colaboración asignadas polo Ministerio de Educación, Cultura e Deporte para o curso 2016/2017. A orde do día ...

Apróbanse varias axudas económicas na primeira reunión ordinaria da Comisión de Actividades e Servizos do Consello Social do curso 2016/2017

O martes 4 de outubro de 2016, ás 12.00h celebrábase a primeiera reunión ordinaria da Comisión de Actividades e Servizos do Consello Social da Universidade de Vigo do curso 2016/2017. Nesta reunión abordábase na orde do día a aprobación de varias axudas económicas para diferentes actividades da Universidade, as que foron todas aceptadas polos membros. A ...

Reunión ordinaria da Comisión de Actividades e Servizos do día 23 de xuño de 2016

ACTA DA REUNIÓN ORDINARIA DA COMISIÓN DE ACTIVIDADES E SERVIZOS DO CONSELLO SOCIAL DO 23.06.2016 O xoves, día 23 de xuño de 2016, ás 12:10 horas, celebrouse reunión ordinaria da Comisión de Actividades e Servizos do Consello Social da Universidade de Vigo co obxecto de aprobar os seguintes puntos da orde do día: PUNTO 1 ...

Reunión ordinaria da Comisión de Actividades e Servizos do día 15 de marzo de 2016

ACTA DA REUNIÓN ORDINARIA DA COMISIÓN DE ACTIVIDADES E SERVIZOS DO CONSELLO SOCIAL DO 15.03.2016 O martes, día 15 de marzo de 2016, ás 12:10 horas, celebrouse reunión ordinaria da Comisión de Actividades e Servizos do Consello Social da Universidade de Vigo co obxecto de aprobar os seguintes puntos: PUNTO 1 • Apróbase por asentimento ...

Primeira reunión ordinaria do ano da Comisión de Actividades e Servizos do Consello Social

O mércores, día 3 de febreiro de 2016, ás 12:10 horas, celebrouse reunión ordinaria da Comisión de Actividades e Servizos do Consello Social da Universidade de Vigo onde se aprobaron os seguintes puntos. PUNTO 1 Apróbase por asentimento a acta da sesión anterior(30.11.2015). PUNTO 2 Informe do presidente sobre o estudo da percepción laboral dos ...