cabecera

A Comisión de Actividades e Servizos aproba a inclusión de novos requisitos nas Normas básicas para axudas do Consello Social

O venres, día 17 de setembro de 2015, ás 12:35 horas, celebrouse reunión ordinaria da Comisión de Actividades e Servizos do Consello Social da Universidade de Vigo co obxecto de tratar os seguintes puntos da orde do día: LUGAR: Sala I de Xerencia – Edificio Xerencia, Campus de Vigo DÍA E HORA: 17.09.2015, de 12:35 ...

Apróbase a reasignación definitiva de Bolsas-colaboración asignadas polo MEC á UVigo para o curso 2015/2016

O mércores, día 07 de outubro de 2015, ás 12:00 horas, celebrouse reunión ordinaria da Comisión de Actividades e Servizos do Consello Social da Universidade de Vigo co obxecto de tratar os seguintes puntos da orde do día: LUGAR: Sala I do Edificio Miralles – Campus de Vigo DATA: 07.10.2015 HORA DE COMEZO:  12:05 h. ...

A Comisión de Actividades e Servizos acorda conceder novas axudas e patrocinios

O venres, día 29 de xuño de 2015, ás 12:35 horas, celebrouse reunión ordinaria da Comisión de Actividades e Servizos do Consello Social da Universidade de Vigo co obxecto de tratar os seguintes puntos da orde do día:   LUGAR: Sala II do Edificio Miralles – Campus de Vigo DATA: 29.06.2015 HORA DE COMEZO:  12.35 ...

Comisión de Actividades e Servizos con destacados asuntos económicos

O martes, día 21 de abril de 2015, celebrouse reunión ordinaria da Comisión de Actividades e Servizos do Consello Social da Universidade de Vigo co obxecto de tratar os seguintes puntos da orde do día: LUGAR: Sala I do Edificio Miralles – Campus de Vigo DATA: 21.04.2015 HORA DE COMEZO: 12.40 horas HORA DE REMATE: ...

Os acordos entre o Consello Social e o vicerreitor do campus de Ourense víronse confirmados na reunión da Comisión de Actividades e Servizos

O mércores, día 25 de marzo de 2015, ás 12:00 horas, celebrouse reunión ordinaria da Comisión de Actividades e Servizos do Consello Social da Universidade de Vigo co obxecto de tratar os seguintes puntos da orde do día: LUGAR: Sala I do Edificio Miralles – Campus de Vigo DATA: 25.03.15 HORA DE COMEZO:  12:00 h. ...

Renóvanse axudas e patrocinios e apróbanse outros novos do Consello Social

O xoves, día 19 de febreiro de 2015, ás 12.10 horas, celebrouse reunión ordinaria da Comisión de Actividades e Servizos do Consello Social da Universidade de Vigo co obxecto de tratar os seguintes puntos da orde do día: LUGAR: Sala II do Edificio Miralles – Campus de Vigo DATA: 19.02.15 HORA DE COMEZO:  12:10 h. ...